CHẤT LẮNG TỤ

Còn Hàng

PAC ít làm thay đổi độ pH của nước nên không phải dùng vôi, kiềm để xử lý và do đó hạn chế ăn mòn thiết bị hơn.

So Sánh

Mô tả

  • Hiệu quả keo tụ và lắng trong gấp 4-5 lần. Tan tốt và nhanh trong nước.
  • PAC ít làm thay đổi độ pH của nước nên không phải dùng vôi, kiềm để xử lý và do đó hạn chế ăn mòn thiết bị hơn.

Sử dụng: Pha chế thành dung dịch 5 – 10% và châm vào nước nguồn cần xử lý.

25 KG/ BAO

120,000/kg  

Cập nhật thông tin khuyến mãi nhanh nhất